Deze pagina aanbevelen:

Colophon & Gegevensbeschermingsverklaring

Thüringer Tourismus GmbH
Willy-Brandt-Platz 1, D-99084 Erfurt
Telefoon: +49 (0) 3 61 / 37 42 0             
Telefax: +49 (0) 3 61 / 37 42 299
E-Mail: service-botkiller-@thueringen-tourismus.de
Webmaster: webmaster-botkiller-@thueringen-tourismus.de
Internet: http://www.thueringen-entdecken.de/

Platform van de EU- commissie voor de online geschil deelname: www.ec.europa/consumers/odr
 

Directeur: Mevr. Bärbel Grönegres
Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Minister Wolfgang Tiefensee
Register: Handelsregister Jena
Registernummer: HRB 109897
BTW identificatienummer volgens paragraaf 27 en BTW wetgeving: DE 186221612

 

Concept,vormgeving en realisatie: 

fischerAppelt furore GmbH
Friedrichstraße 149
10117 Berlin
Telefon: +49 30 726 146-0
E-Mail: info@fischerappelt.de
http://www.fischerappelt.de/


Comspace GmbH & Co. KG
Elsa-Brändström-Straße 2-4
33602 Bielefeld
Telefon: +49 (521) 98647-0
E-Mail: info@comspace.de
https://www.comspace.de/

 

Beeld- en tekstrechten: Alle tekst en beeldrechten voorbehouden. Elk gebruik of reproductie vereist uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Volledige details van de fotograaf zijn beschikbaar via de redactie.

Disclaimer: Ondanks zorgvuldige controle, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten verantwoordelijk.

 

Gegevensbeschermingsverklaring
Geldigheid

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert de gebruikers over de aard, de omvang en de doeleinden van de registratie en het gebruik van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke aanbieder

Thüringer Tourismus GmbH
Willy-Brandt-Platz 1, 99084 Erfurt
telefoon: +49(0)361/37420
e-mail: service@thueringen-tourismus.de
op deze website (hierna ‘aanbod’).

De juridische basis van de gegevensbescherming is de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz – TMG).

 
Toegangsgegevens / serverlogbestanden
De aanbieder (of zijn webspace provider) registreert gegevens over ieder bezoek aan het aanbod (zogeheten serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren:

naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van de oproep, doorgegeven datahoeveelheid, melding over succesvolle opvraging, browsertype naast versie, besturingssysteem van de gebruiker, verwijzer-URL (de eerder bezochte website), IP adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de protocolgegevens uitsluitend voor statistische analyses ten behoeve van de werking, de veiligheid en de optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor, om de protocolgegevens achteraf te controleren, indien op basis van concrete aanwijzingen de terechte verdenking van een onwettig gebruik bestaat.

Omgang met persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens betreffen informatie waarmee een persoon identificeerbaar is, dus gegevens die naar één persoon kunnen worden herleid. Daartoe behoren de naam, het e mailadres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby’s, lidmaatschappen of welke websites door iemand bekeken werden behoren tot de persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door de aanbieder uitsluitend geregistreerd, gebruikt en doorgegeven, als dit wettelijk toegestaan is of als de gebruikers met de gegevensregistratie akkoord gaan.

 
Contactopname
Bij de contactopname met de aanbieder (bijvoorbeeld per contactformulier of e mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat bijkomende vragen rijzen.

Nieuwsbrief
Met de nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e mailadres en informatie nodig, die ons toelaat te controleren, of u de eigenaar van het opgegeven e mailadres bent of dat de eigenaar met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Andere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief gebruikt en worden niet aan derden doorgegeven.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van de aanmelding op. Deze opslag dient alleen als bewijs voor het geval dat een derde een e-mailadres misbruikt en zich zonder medeweten van de rechthebbende voor de nieuwsbrief aanmeldt.

U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief altijd herroepen. De herroeping kan gebeuren via een link in de nieuwsbrief zelf, op uw profielpagina of door een bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

Opname van diensten en inhoud van derden
Het is mogelijk, dat binnen dit onlineaanbod inhoud van derden, bijvoorbeeld video’s van YouTube, kaartmateriaal van Google-Maps, RSS-feeds of grafisch materiaal van andere websites opgenomen wordt. De voorwaarde is altijd, dat het IP-adres van de gebruiker voor de aanbieders van deze inhoud (hierna aangeduid als ‘derde aanbieder’) herkenbaar is. Zonder het IP-adres kunnen ze de inhoud immers niet naar de browser van de desbetreffende gebruiker sturen. Het IP-adres is dus voor de weergave van deze inhoud noodzakelijk. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken, waarvan de desbetreffende aanbieders het IP adres uitsluitend voor de terbeschikkingstelling van de inhoud gebruiken. Wij kunnen echter niet beïnvloeden, dat de derde aanbieder het IP-adres bijv. voor statistische doeleinden opslaat. Voor zover dit ons bekend is, informeren wij de gebruikers daarover.
Cookies
Cookies zijn kleine bestanden, die toelaten, op het apparaat van de gebruikers (pc, smartphone o.a.) specifieke, apparaatgerelateerde informatie op te slaan. Ze verhogen enerzijds de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus het comfort van de gebruiker (bijv. opslag van inloggegevens). Anderzijds dienen ze om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen en deze ten behoeve van de verbetering van het aanbod te kunnen analyseren. De gebruikers kunnen het gebruik van cookies regelen. De meeste browsers beschikken over een optie waarmee het opslaan van cookies beperkt of compleet verhinderd kan worden. In ieder geval wordt er op gewezen, dat het gebruik en in bijzonder het gebruikscomfort zonder cookies beperkt wordt.

U kunt veel cookies in online advertenties van bedrijven via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ beheren.

 
Registratiefunctie
De in het kader van de registratie ingegeven data worden ten behoeve van het gebruik van het aanbod aangewend. De gebruikers kunnen via aanbiedings- of registratierelevante informatie, bijvoorbeeld wijzigingen van het aanbod of technische omstandigheden via e mail geïnformeerd worden. De geregistreerde gegevens vindt u in de invoersjabloon in het kader van de registratie.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zog. “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen.

In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten voor de beheerder van de website te verschaffen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naast de browser-add-on of in browsers van mobiele apparaten kan de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst verhinderd worden via: klik op de volgende link. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u deze link opnieuw aanklikken.

 
Piwik
Dit aanbod gebruikt Piwik, een open-source-software voor de statistische analyse van het gebruik van de website. Piwik gebruikt zog. ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van dit aanbod wordt op de server van de aanbieder in Duitsland opgeslagen. Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en voor de opslag ervan geanonimiseerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. [IFRAME MET DUITSE VERTALING EN OPT-OUT COOKIE PLAATSEN]

Google AdSense
Deze website gebruikt Google AdSense, een dienst voor de integratie van reclameadvertenties van Google Inc. (‘Google’). Google AdSense gebruikt zog. ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde Web Beacons (onzichtbare grafieken). Door deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s geanalyseerd worden.

De door cookies en web beacons verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de aflevering van webformaten worden naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractpartners van Google doorgegeven worden. Google zal echter in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt de installatie van cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij willen u er echter op wijzen, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google, op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Herroeping, wijzigingen, correcties en aanpassingen
De gebruiker heeft het recht om op verzoek gratis informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem opgeslagen werden. Bovendien heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkeren en verwijderen van zijn persoonlijke gegevens, voor zover ze niet aan een wettelijke bewaringsplicht onderworpen zijn.

Offertes en banen: Gedetailleerde informatie over vacatures en banen is te vinden op onze doelgroep pagina's.

Opmerkingen